Tartózkodási engedélyek Svájcban

Svájcban keresel erotikus munkát? Akkor az első amit tudnod kell, hogy kizárólag bejelentve dolgozhatsz mint szexmunkás Svájcban! Ha csak kiugrasz "nyaralni" akkor nem!

Aki Svájcban dolgozik vagy három hónapnál tovább tartózkodik Svájcban, engedélyre van szüksége, amelyet a kantonális migrációs hatóságtól kaphat meg. Évente három hónapnál rövidebb munkavállalás esetén elég a bejelentkezés a települési önkormányzatnál.

Ezeket hívják 90 napos papírnak.

Ha egy évben már elfogyott a 90 napod, következő évben újraindul - ezért sokan felváltva dolgoznak Németország és Svájc között. Ezeket a 90 napos papírokat legtöbb esetben a tulajdonosok / recepciósok intézik a lányoknak, de neked is kell kapnod belőle 1 példányt. Ellenőrzés során, ezt kell megmutatnod a rendőröknek.

Az engedélyek minden kantonban érvényesek, azaz, ha St. Gallen kanton bevándorlási hivatala kiállított egy B-engedélyt, azzal korlátozás nélkül költözhetünk Graubündentől Genfig bárhova. Költözés után 14 napon belül be kell jelentkeznünk a településen, ahova költöztünk, ekkor az igazolvány második oldalát ki fogja cserélni a helyi hivatal. A kantonok szabályozzák, hogy milyen további igazolásokat kérnek, de nem lehet munkanélküli a költöző.

A cikk során a magyar állampolgárok számára releváns EU/EFTA engedélyeket vizsgáljuk. Az engedélyek kiadásakor egy külföldiek számára kiállított igazolványt kapunk (Ausländerausweis). Az igazolvány típusa megfelel az engedélynek (L, B, C, Ci, G).

Különböző engedélyek léteznek, amelyeket az alábbiakban bemutatunk.

Rövid tartózkodási engedély

L-igazolvány (egy évnél rövidebb időre szól)

Forrás: Staatsekräteriat für Migration SEM

Azok a külföldiek számítanak rövid ideig Svájcban tartózkodónak, akik meghatározott időre, általában egy évnél rövidebben, meghatározott tartózkodási céllal, tartózkodnak Svájcban, attól függetlenül, hogy végeznek-e keresőtevékenységet.

Az engedély érvényességi ideje megfelel a munkaszerződésének. Maximum 12 hónapra adható ki. Az L-engedély keresőtevékenység nélkül az EU/EFTA államokból érkező álláskeresőknek lesz kiadva, azonban nem keletkeztet társadalombiztosítási igényeket.

Az L-engedély ugyanazokat a jogokat biztosítja a külföldinek, mint a B-engedély, a különbség csupán az érvényességi időben van.

Tartózkodási engedély

B-igazolvány (meghatározott időre szól)

Forrás: Staatsekräteriat für Migration SEM

Azok a külföldiek kaphatnak tartózkodási engedélyt, akik egy meghatározott célból hosszabb ideig Svájcban tartózkodnak, függetlenül attól, hogy kereső tevékenységet folytatnak-e.

A B-igazolvány maximum öt évre adható ki, ha a külföldi teljesíti a feltételeket. Az első hosszabbításnál azonban egy évre korlátozható a lejárati idő, ha az érintett személy több, mint 12 hónapig akaratán kívül munkanélküli volt. Azok az EU/EFTA államokból érkező személyek, akik nem folytatnak kereső  tevékenységet, akkor jogosultak egy B-engedélyre, ha elégséges anyagi eszközzel rendelkeznek valamint fel tudnak mutatni megfelelő beteg- és balesetbiztosítást.

Nem dolgozó családtagok valamint élettársak megkapják a B-engedélyt, az érvényességi időt azonban a bevándorlási hivatal határozza meg, így az lehet öt évnél rövidebb is.

Letelepedési engedély

C-igazolvány (időkorlát nélkül)

Forrás: Staatsekräteriat für Migration SEM

Letelepedettnek azok a külföldiek számítanak, akik egy öt vagy tíz éves svájci tartózkodás után megkapták a letelepedési engedélyt. A tartózkodási jog korlátlan és nem köthető feltételekhez. A Migrációs Államtitkárság rögzíti a dátumot, amikortól az illetékes kantonális hatóságok a letelepedési engedélyeket kiadhatják.

 EU/EFTA állampolgárok esetén a tartózkodási engedélyek kiadása a Külföldiekről szóló törvény rendelkezéseit követi, mivel az EU-val kötött szabad letelepedésről szóló egyezmény nem tartalmaz rendelkezést a tartózkodási engedélyekről. Az EU-17 állampolgárai (Ciprus és Málta kivételével) és az EFTA állampolgárai a letelepedési szerződések vagy kölcsönösségi alapon egy rendes és megszakítatlan öt éves tartózkodás után kapják meg a letelepedési engedélyt. Ciprus, Málta az EU-8 államok (köztük Magyarország), Románia, Bulgária és Horvátország esetén nincsenek ilyen megállapodások.

Tartózkodási engedély munkavállalással

Ci-igazolvány

Forrás: Staatsekräteriat für Migration SEM

A Ci-engedély a kormányközi szervezetek munkatársainak családtagjai és a külföldi képviseletek tagjai számára van meghatározva. A házastársak és a 25 év alatti gyermekek értendők ide. Az engedélyek érvényességi ideje igazodik a dolgozó családtag engedélyéhez.

Ingázóknak szóló engedély

G-igazolvány

Forrás: Staatsekräteriat für Migration SEM

Ingázónak azokat az EU/EFTA állampolgárokat tekintik, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek egy EU/EFTA államban és Svájcban dolgoznak alkalmazottként vagy vállalkozóként). Az ingázóknak hetente legalább egyszer vissza kell térniük a külföldi állandó lakcímükre.

Az EU-27/EFTA országokból származó ingázók élvezhetik a munkavállalási és földrajzi mobilitást. Számukra nem léteznek többé a határzónák. Bárhol lakhatnak az EU-27/EFTA országokban és dolgozhatnak Svájcban, csak az a feltétel, hogy hetente hazatérjenek a külföldi lakcímükre. A G-engedély öt évig érvényes, amennyiben van egy határozatlan vagy egy évnél hosszabb ideig érvényes munkaszerződés. Ha a munkaszerződés egy évnél rövidebb időre, de három hónapnál hosszabb időre lett megkötve, akkor a G-engedély érvényességi ideje az munkaszerződését követi. Három hónapnál rövidebb időre a bejelentkezési eljárást kell követni.

A Bevándorlási Hivatal weboldala

A tartózkodási engedélyek németül itt!